Search form

Kulonga 5:3

3Lino bakati, Leza waba-Hebrayo waswanaana aswebo, Utuleke, tutole lweendo lwamazuba otatwe kuya munkanda, tupailile Jehova Leza wesu, kuti atatuumyi malwazi na ipanga.