Search form

Kulonga 6:7

7Njoomutambula, mube bantu bangu, ambebo njooba Leza wanu, Lino muyooziba kuti ndime Jehova Leza wanu iwamulemununa mi kuli milemu yaba-Egepita.