Search form

Kulonga 7:2

2Uleelede kwaamba zyoonse nzendakwaambila. Munyoko Aroni ulaambila Farao kuti aleke bana ba-Israyeli, bazwe mucisi cakwe.