Search form

Kulonga 7:5

5Lino baEgepita bayooziba kuti ndime Jehova nenjootandabika ijanza lyangu ku-Egepita akupozya bana ba-Israyeli kuzwa akati kabo.