Search form

Kulonga 8:29

29Musa wakati, Bona! Ndakusia buyo, ndakumbila kuli-Jehova, kuti junza agwisye matanga aamazi kuzwa kuli-Farao akubalanda bakwe akubantu bakwe. Pele Farao atatweeni limbi kukutaleka bantu kuti bakapaile Jehova.