Search form

Kulonga 8:3

3Lwizi lulazula bacaande. Balazwa nkuko, akunjila muŋanda yako, amukaanda kako kakoona, aatala lyabulo bwako oonse, amumaanda aabalanda bako, aakati kabantu bako, amuziko zyako, amuzyaambikwa zyako.