Search form

Kulonga 8:8

8Mpoonya awo Farao wakaita ba-Musa a-Aroni, wati, Amukumbile kuli-Jehova, kuti agwisye bacaande kulindime akubantu bangu, elyo ndaleka bantu kuti baye kuyoopaila kuli-Jehova.