Search form

Kulonga 9:18

18Bona! Junza mbuli eno njoowisya civulamabwe cipati loko, Eco tacina bwenwe mucisi ca-Egepita kuzwa kumatalikilo aaco kusikila sunu.