Search form

Kulonga 9:27

27Mpawo Farao wakatuma, waita ba-Musa a-Aroni, wabaambila kuti, Ciindi ecino ndabisya. Jehova uliluleme, anukuti mebo abantu bangu twabisya.