Search form

Kulonga 9:8

Ba-Egepita mbubakapenzegwa zilonda

8Lino Jehova wakaambila ba-Musa a-Aroni kuti, Amubweze inkankamaanza zyatwe lyaciko, kuti Musa akalyuululule kujulu kumeso aa-Farao.