Search form

Kulonga 9:9

9Elyo lilaba lusuko munyika yoonse ya-Egepita, akuba zilonda zitulaula mibili yabantu ayabanyama mucisi coonse ca-Egepita.