Search form

Matalikilo 1:10

10Lino intundubwi Leza wakaiulika kuti ninyika, aalo maanzi mpaakayobolokela wakaaulika kuti ndwizi. Nkabela Leza wakabona kuti ncintu cibotu.