Search form

Matalikilo 11:29

29Lino Abramu a-Nahori bakakwata banakazi. Izina lyamuka-Abramu kali Sarai, azina lyamuka-Nahori kali Milika mwana musimbi wa-Harani wisi Milika awisi jisika.