Search form

Matalikilo 12:7

7Lino Jehova wakalibonya kuli-Abramu, wakati, Nyika eyi njooipa lunyungu lwako. Elyo wakayakila Jehova cipaililo mpoonya awo Jehova mpaakalibonenya kulinguwe.