Search form

Matalikilo 12:8

8Nkabela kuzwa oko wakalongela kucilundu cakujwe lya-Beteli, wayaka cilao cakwe nkuko, akatikati kaminzi yobile, Beteli kuuli kububbila, Ai kuuli kubuzwezuba. Aalo awo wakayakila Jehova cipaililo, wakomba muzina lya-Jehova.