Search form

Matalikilo 13:1

Abramu a-Loti mbubakaanzaana

1Lino Abramu wakazwa ku-Egepita, walo abanakwe aboonse mbaakali abo a-Loti, wasika ku-Negebi.