Search form

Matalikilo 13:14

14Lino Jehova wakaambila Abramu, naakamana kwaanzaana a-Loti, wati, Tambya meso aako, ubone koonse koonse kuzwa mpobede, kunyika akumusanza, kujwe akumbo,