Search form

Matalikilo 13:16

16Njoovuzya lunyungu lwako, lube mbuli lusuko lwaansi. Na muntu ulakonzya kubala lusuko lwaansi, lino lunyungu lwako alwalo luyoobalika.