Search form

Matalikilo 14:1

Abramu mbwaakavuna Loti kumaanza aabami bakujwe

1Lino mumazuba aa-Amarafele mwami wa-Sinara, Arioki mwami wa-Elasara, Kedorelaomere mwami wa-Elamu, a-Tidala mwami wa-Goimu,