Search form

Matalikilo 14:13

13Mpawo kwakasika mulobosi, walwiida Abramu mu-Hebrayo, iwakakede kumibanga ya-Mamre mu-Amori munyina Esikoli, munyina Anere, nkaambo abo kabatangene buzwalani a-Abramu.