Search form

Matalikilo 14:7

7Lino kuzwa oko bakaboola, basika ku-Eni-Misipati (ngonguwo Kadesi), bazunda cisi coonse cabaAmaleki, abalo ba-Amori ibakakede mu-Hazezoni-tamara.