Search form

Matalikilo 15:17

17Lino izuba nelyakamana kubbila, kwakasia mbi, nkabela kwakaboneka mulilo uusuka alampi lyamulilo, zyakainda akatikati kazipanzi.