Search form

Matalikilo 15:2

2Pele Abramu wakati, O Mwami Jehova, uyoondipanzi? Nsijisi mwana, asikulya izina lyaŋanda yangu ngooyu Eliezere wakuDamasko.