Search form

Matalikilo 17:7

7Njootanga cizuminano cangu ayebo amulunyungu lwako luciboola mumazyalani conse, cibe cizuminano citamani, kuti mbe Leza wako a-Leza walunyungu lwako luciza.