Search form

Matalikilo 18:19

19Ndimusalide, kuti alailile bana bakwe abasiŋanda bakwe baciza, babambe inzila ya-Jehova akucita bululami ambeta, kuti Jehova aletele Abrahamu ncaakasyomezya aanguwe.