Search form

Matalikilo 18:26

26Jehova wakavuwa kuti, Na ndajana omo mumunzi wa-Sodoma baluleme bali makumi osanwe, njoofwida munzi woonse luzyalo nkaambo kambabo.