Search form

Matalikilo 18:3

3Wakati, O mwami wangu, na ndijene coolwe mumeso aako, utaindilili kuzwa kumulanda wako.