Search form

Matalikilo 18:31

31Mpawo wakati, Bona! Ndalitakata kwaambaula a-Mwami wangu, Ambweni kulajanwa makumi obile. Wakati, Nsikooyoonyonyoona munzi nkaambo kamakumi obile.