Search form

Matalikilo 19:20

20Bona! Ulya munzi uli afwaafwi kucijila nkuko, alimwi muniini. Ncijile nkuko, Sa tuuli muniini? Lino buumi bwangu buyoofutuka.