Search form

Matalikilo 19:22

22Fwambaana kucijila nkuko, nkaambo nsikonzyi kucita cintu niciba cimwi mane ukasike nkuko. Nciceeco oyo munzi ncoambilwa kuti ngu-Zoari.