Search form

Matalikilo 19:4

4Pele kabatana kulala, bantu bamunzi, nkokuti bantu ba-Sodoma boonse buyo, nibaba banike nibaba bapati, bakazyunguluka iŋanda.