Search form

Matalikilo 21:14

14Lino nibwakaca, Abrahamu wakafuma, wabweza zinkwa ankomo yamaanzi, wapa Hagare, wazibika akuko lyakwe, amwana, aboobo wakamutanda. Nkabela naakainka, wakali kuya bweendeenda munkanda ya-Bcereseba,