Search form

Matalikilo 21:4

4Mpawo Abrahamu wakapalula mwanaakwe Izaka naakajisi mazuba aali musanu aatatu aakuzyalwa, mbubonya mbuli Leza mbwaakamulailila.