Search form

Matalikilo 21:8

Hagare a-Ismayeli mbubakatandsaa

8Elyo mwana wakakula. Cibe ciindi wakalesegwa, nkabela Abrahamu wakacita ipobwe ipati mubuzuba obo Izaka naakalesegwa.