Search form

Matalikilo 22:16

16wati, Ndakonkezya muzina lyangu ndemwini, mbwaamba Jehova, kuti mbubonya mbowacita obo akutakasya mwanaako simuzyalwaalike,