Search form

Matalikilo 22:2

2Wakati, Tola mwanaako simuzyalwaalike ngoyandisya, nkokuti Izaka, ukainke kunyika ya-Menya akumutuula mbuli cipaizyo atala lyacimwi cazilundu ncenjookutondezya.