Search form

Matalikilo 23:1

Sara mbwaakafwa akuzikwa

1Lino Sara wakapona myaka iili mwanda amakumi obile amusanu aibili. Mbuyakabede myaka yabuumi bwa-Sara.