Search form

Matalikilo 23:2

2Elyo Sara waka­ fwa mu-Kiriyati-ariba (ngonguwo Hebroni) munyika ya-Kanana, nkabela Abrahamu wakanjila kukulila Sara akoomoka.