Search form

Matalikilo 23:9

9kuti andipe isempo lya-Makipela ndyajisi, lili kumagolelo aamuunda wakwe. Anduuzizye muulo uuzwide kumeso aanu, kuti nkalivube, libe mavwikilo aangu.