Search form

Matalikilo 24:1

Izaka mbwaakakwata Rebeka

1Abrahamu wakacembaala, kali amyaka minji, nkabela Jehova kapede Abrahamu coolwe muzintu zyoonse.