Search form

Matalikilo 24:20

20Mpawo wakafwambaana kutulida nongo yakwe mucinywido, wazuzaanina kucikala kukuteka alimwi. Nkabela wakatekela inkamele zyoonse.