Search form

Matalikilo 24:22

22Lino inkamele nizyakamana kunywa, muntu wakabweza kasi ta kangolida ikakali abulemu bwacisela casyekeli, ankaya zyobile zyakusamika maboko aakwe izyakali abulemu bwamasyekeli aali ikumi.