Search form

Matalikilo 24:27

27wati, Alumbwe Jehova Leza wasimalelaangu Abrahamu! Tana kuleka buuya bwakwe alusyomo lwakwe kulisimalelaangu. Lino mebo, Jehova wandeenzya munzila, wandisisya kuŋanda yamunyina simalelaangu.