Search form

Matalikilo 24:3

3lino ndakucita kuti ukonkezye muzina lya-Jehova Leza wakujulu a-Leza waansi kuti tokooyookwatya mwanaangu umwi wabana basimbi baba-Kanana mbenkede akati kabo.