Search form

Matalikilo 24:46

46Nkabela wafwambaana kusendeka nongo yakwe, wati, Nywa, nkabela ndatekela inkamele zyako azyalo. Aboobo ndanywa, azyalo inkamele zyanywa.