Search form

Matalikilo 24:48

48Mpawo ndakotama, ndakomba Jehova, ndalumba Jehova Leza wasimalelaangu Abrahamu iwakandeenzya munzila iiluleme kuti nkwatye mwana wasimalelaangu mwana musimbi wamunyina.