Search form

Matalikilo 24:67

67Nkabela Izaka wakanjizya Rebeka mutente lya-Sara banyina. Wakatola Rebeka, abe mukazi wakwe, nkabela wakamuyandisya. Aboobo lzaka wakaumbulizigwa.