Search form

Matalikilo 25:13

13Ngaaya mazina aabana ba-Ismayeli, balilembedwe mbubakazyalwa: mwana mutaanzi wa-Ismayeli kali Nebayoti, a-Kedara, a-Adibeli, a-Mibisamu,