Search form

Matalikilo 25:22

22Lino bana bakali kuzundana mwida lyakwe. Mpawo wakati, Na makani ali boobo, nkaambonzi nencipona? Lino wakaya kukubuzya kuli-Jehova.