Search form

Matalikilo 25:27

Esau mbicaakauzya bupati bakwe

27Lino balombe nibakakula, Esau wakaba sikuvwima, bwizubwesaka, pele Jakobo kali muntu waamunzi.